30 Ιουν 2010

Ξέρω τους εχθρούς μου

Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Σ
Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η
Α Φ Ο Μ Ο Ι Ω Σ Η
Υ Π Ο Β Ο Λ Η
Α Γ Ν Ο Ι Α
Υ Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α
Β Ι Α Ι Ο Τ Η Τ Α
Ο Ι   Ε Λ Ι Τ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου