25 Ιουν 2010

Δε θα πάρεις σύνταξη ποτέ, έλληναααα, έλληναααα

Ή τουλάχιστον θα πάρεις όσο σου επιτρέψουν οι Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους τρεις οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), σύμφωνα με τα άρθρα 3 - παρ.4 και 15 – παρ.6 του σχεδίου νόμου για το νέο ασφαλιστικό, όπως υπάρχει στα Νέα. Και σίγουρα δεν μπορείς να ελπίζεις στην προσωρινότητα των μέτρων, καθότι πρέπει να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος καθώς και ότι η προβλεπόμενη αύξηση της συνολικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 2,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2060. Τότε, το 2060, υπολογίζει ο ΓΑΠ να ανακτήσουμε το μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας που έχει παραχωρηθεί. Προς το παρών, συνεχίζει να εκχωρεί μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία, εμάς τους ίδιους.

Παρακάτω, ολόκληρες οι παράγραφοι μνημείο υποτέλειας:

Άρθρο 3 - Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων από 1.1.2011 και εφεξής
4. Το ποσό της βασικής σύνταξης και οι προϋποθέσεις χορήγησής της για το έτος 2011 καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης προβολής της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η οποία συντάσσεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και επικυρώνεται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους τρεις οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Το ποσό και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ανωτέρω απόφαση πρέπει να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος καθώς και ότι η προβλεπόμενη αύξηση της συνολικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 2,5% του ΑΕΠ, κατά την περίοδο 2009-2060.

Άρθρο 15 - Επικουρικές Συντάξεις
6. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης προβολής της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η οποία συντάσσεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και επικυρώνεται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους τρεις οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος καθώς και ότι η προβλεπόμενη αύξηση της συνολικής δαπάνης δεν υπερβαίνει το 2,5% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2009-2060.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου